Kärlekens väg

-musikgudstjänst med alla åldrar

Det här är ett församlingsprojekt med körsång där hela kroppen och alla åldrar tar plats i sång, rörelse och tankar om livet och livsvägen. Att stanna till och reflektera över livet behöver vi göra då och då och när vi gör det tillsammans, förstår vi att vi inte går ensamma.
Jag har valt ett enkelt och vardagligt språk för att alla ska kunna vara med så mycket som möjligt. Att kombinera sång och musik, rörelse och stillhet och på så sätt aktivera fler av våra sinnen gör budskapet tydligare och delaktigheten stor. 

Noter för 3-stämmig kör, förberedelsematerial och vägledning får du efter beställning via e-post och min hemsida. Det finns även nu som tryckt material där ni själva skriver ut det som ni vill använda.

Priser: 
1000 kr digital nedladdning med noter för 3-stämmig kör, vägledning, bilder, instruktioner Rabatt 50% Nytt pris 500 kr

1200 kr tryckt häfte med noter, vägledning och instruktioner men även tillgång till övrigt material via hemsidan Rabatt 50% Nytt pris 600 kr
Till beställning

Jag kommer gärna och besöker din församling med denna gudstjänst. Ni övar sångerna i förväg, jag har med allt material och vi sätter ihop den här gudstjänsten tillsammans!
Till bokningen

Lyssna på slutsången!

Förslag till gudstjänstordning

Välkomstord
Körsång ”Gud, vi dansar och sjunger”
Alla körer medverkar med sång och dans, 
församlingen sjunger med i refrängen
Inledningsord (härmramsa med rörelser)
Gemensam sång ”Kom till mig” (härmsång)
Barnkören är försångare
När det blir fel (syndabekännelse)
Dramatisering till text
Solosång ”Min väg”
Tröstens och förlåtelsens ord
Dramsång ”Kärlekens väg” (predikan)
Kören sjunger och dramatiserar
Utblick ”Vår värld är fylld av vägar”
Textläsning och illustration
Körsång ”Öppna mitt hjärta”
Vandring till musik
5 olika stationer
Gemensam sång ”Visa oss Din väg”
Återsamling, bön
Välsignelse (med rörelser) 
Slutsång ”Vi ska nog hitta vägen”
Kören och församlingen