Knack, knack, är det någon hemma?

En sångbok som passar alla åldrar, men som har en speciell inriktning till barnen och kyrklig verksamhet.
Sångboken innehåller 56 sånger och är uppdelad i fyra avsnitt och för de allra minsta, barnkören, lek och gudstjänst. Sångerna är skrivna utifrån barns tankar, fantasi och lek och här finns även en del sånger för årets skiftningar och högtider.

Ur innehållet:

Hela kroppen, du och jag
Startsånger, sånger där hela kroppen är med, rörelser och rytm

Djur och natur
Enkla rörelsesånger, härmsånger om både djur och växter

Året runt
Sånger om årstiderna, jul och påsk

Lugn och ro
Lite lugnare sånger om ljus, stillhet och vila


Alla sångerna finns enkelt inspelade i mp3-format och vid beställning kan du få en kod för att kunna lyssna på och ladda ner dem. 
 Pris: 130 kr  Rabatt 50% Nytt pris 65 kr
Till beställning

Kurs

Jag kommer gärna och har en kursdag där vi sjunger, rör oss och samtalar om barnen om hur vi ser och bemöter dem.
Läs mer