Kurser

Jag erbjuder en rad olika kurser och föredrag som framför allt handlar om barn och verksamhet med barn för såväl kyrka som andra organisationer. Dessa kurser går bra att kombinera med varandra till en halvdag, heldag eller en hel helg.
Jag är förstås också öppen för andra förslag på upplägg och idéer!
Jag reser gärna men blir den totala restiden längre än 4 tim räknas en 2-timmarskurs ändå som en halvdag. Är restiden mer än 6 tim räknas kursen som en heldag. Varje enskild kurs tar ca 2 timmar om inget annat anges i beskrivningarna här nedan.
Moms, resekostnader och eventuella materialkostnader tillkommer.
Prisexempel: Halvdag 4000 kr

Gudstjänst med alla åldrar

Jag delar med mig av mina erfarenheter och idéer kring arbetet med gudstjänst där alla kan mötas och delta, liten som stor. Vi utgår från boken ”Med hela kroppen” som du också kan köpa för reducerat pris och även annat material som jag har med och berättar om. Kursen avslutas med en gudstjänst som vi gör tillsammans.
Till bokning

Med alla sinnen – i andakt och gudstjänst

Kan man smaka en andakt, eller lukta? Hur ”känns” en gudstjänst? Detta och mycket mer pratar vi om och provar på.
Det handlar om att försöka bryta invanda sätt, att göra andakt och gudstjänst till ett möte och en upplevelse där hela kroppen och alla våra sinnen får vara med. Vi försöker locka fram vår fantasi och frimodighet att prova nya sätt att dela vårt glada budskap som kyrka i vår nutid.
Du får många praktiska tips om hur du kan arbeta med bibelberättelser, sånger, nattvard och vandringar.
Många av förslagen finns i boken ”Med hela kroppen” som du också kan köpa för reducerat pris.
Till bokning

Dockor på olika sätt

Ett projekt för alla åldrar, tillsammans med barn, i arbetslaget och i ledargrupper,  där fantasin får flöda fritt. Du får lära dig att göra en enkel docka och hur man kan använda sig av den i sagor, berättelser, andakt och gudstjänst.
Material och beskrivning tillkommer (ca 50 kr/ docka)
Tid: 2-4 timmar
Till bokning

Barnsång

Nya och gamla barnsånger, ramsor, rytm och rörelse för barn i olika åldrar.
Vi sjunger och samtalar om hur vi ser och bör bemöta barnen. 
Det finns möjlighet att köpa sångboken ”Knack, knack är det någon hemma?” för reducerat pris med en lyssningsbar mp3-fil med alla sångerna.
Till bokning