Mässa för småfolk

För vanligt folk!

Den här mässan har sina rötter i en liten landsbygdsort i Västmanland som heter Himmeta. Under några år runt 2005 pågick ett intensivt och spännande arbete över kyrkogränser, mellan alla olika föreningar och organisationer och företag, allt för att bygden skulle få fortsätta leva, den lilla skolan få finnas kvar och befolkningen föryngras och gärna öka!
Mässa för småfolk blev en del av det bygdearbetet och med hjälp och inspiration av människors berättelser om hur det är att leva och bo i Himmeta fick jag underlag till texterna i sångerna. Premiär för mässan var den 13 maj 2007 i Himmeta Missionshus.
Sedan dess har mässan spritt sig till många olika platser i Sverige och även utomlands.
Våren 2015 sändes den som TV-gudstjänst från Frykeruds kyrka.
Säkert finns det ännu fler i vårt land som kan känna igen sig i mässan sånger och texter och det är väldigt roligt om Mässa för småfolk används av ännu fler.
Se gärna på en musikvideo från Himmeta.

Användning

Språket och valet av ord är enkla och vardagliga så att alla, stora som små, kyrkovana eller inte, ska kunna förstå och förhoppningsvis känna igen sig.
Mässan kan bli ett fint församlingsprojekt där många människor kan bidra på olika sätt. Kör och barnkör, dramatisering, dans, läsning, utsmyckning av kyrkan och baka nattvardsbröd skapar stor delaktighet i församlingen, något man kan enas kring.

Körhäftet innehåller mässans alla noter och arrangemang och förslag till gudstjänstordning. Sångerna finns på Spotify att lyssna på och kan vara som stöd för kören under övningstiden. 
Pris per häfte 130:- Rabatt 50% Nytt pris 65 kr
Om du vill beställa fler nothäften:
10st eller fler 110:-/st. Rabatt 50% Nytt pris 55 kr     
Till beställning

Dokumentation med bakgrundstankar, instruktioner och hjälp 
för genomförandet av mässan och praktiska tips, 
medföljer som PDF-fil vid beställning av mässan.
meddela bara din e-postadress.