Om mig

Vi behöver använda fler språk än orden. Sång, musik, form och färg förstärker och skapar delaktighet. Vi kan mötas i olika åldrar, lära av varandra och dela livet.
Det behöver vi!

Jag heter Anna Eriksson och är utbildad diakon i Equmeniakyrkan. Jag har arbetat i olika församlingar och samfund och alltid haft sången, musiken och andra kreativa uttryck som hjälpmedel. Det är så mycket lättare att nå fram med budskap och dela berättelser genom att vara mer konkret. Orden fäster bättre genom att se, känna, smaka och göra.
De erfarenheter jag gjort och samlat på mig under åren vill jag dela med mig av till fler. Därför handlar Annahanda mest om sång, skapande och pedagogisk verksamhet för församlingar och andra grupper. Mycket av det jag gör är anpassat och tänkt för barn och för människor som känner sig lite ovana vid kyrkan.
En bibeltext som jag ofta citerar och lutar mig mot är den om Jesus och barnen. Mark 10:13-16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärljungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller bokningar.