Sånger

Att sjunga är ett väldigt bra sätt att umgås och ett bra sätt att dela med sig av tankar och förmedla budskap.
Många av mina sånger är knutna till kyrklig verksamhet för olika åldrar, men de flesta sångerna handlar om vardagen och livet, det svåra och fina med att leva. Jag har samlat en del av mina sånger i olika material som finns att beställa.

Bygdemässa

Mässa för småfolk är skriven för oss vanliga människor som ibland känner oss lite små. Sångerna är anpassade för 4-stämmig kör, gärna tillsammans med barnkör, men sångerna kan också sjungas unisont och användas var för sig i andra sammanhang.
Texterna har ett enkelt, vardagligt språk med ett livsnära innehåll som de flesta kan ta till sig.
Till mässan finns en dokumentation med hjälp och tips hur den kan framföras.
Lyssna gärna på Spotify, där finns hela mässan!
Läs mera
Till beställning

Barnsång

Knack, knack är det någon hemma? och 55 andra sånger är en sångbok som passar alla åldrar, men som har en speciell inriktning till barnen och kyrklig verksamhet.
Här finns det sånger för de allra minsta, barnkören, lek och gudstjänst.
Alla sångerna finns enkelt inspelade i mp3-format.
Läs mer
Till beställning

Musikgudstjänst

Kärlekens väg
 -musikgudstjänst med alla åldrar
Ett projekt för hela församlingen där barn och vuxna möts i stor delaktighet genom sång, drama och rörelse. 
Allt material beställs digitalt här, via min hemsida eller i pappersformat med rätt att kopiera.
Läs mer
Till beställning

Jag är ansluten till STIM och en del av mina sånger sprids via notutskick, t ex ”Brukssånger” från Equmeniakyrkan.
Lyssna gärna på en av mina sånger från våren 2018: