Testsida

Den här mässan har sina rötter i en liten landsbygdsort i Västmanland som heter Himmeta. Under några år runt 2005 pågick ett intensivt och spännande arbete över kyrkogränser, mellan alla olika föreningar och organisationer och företag, allt för att bygden skulle få fortsätta leva, den lilla skolan få finnas kvar och befolkningen föryngras och gärna öka!
Mässa för småfolk blev en del av det bygdearbetet och med hjälp och inspiration av människors berättelser om hur det är att leva och bo i Himmeta fick jag underlag till texterna i sångerna. Premiär för mässan var den 13 maj 2007 i Himmeta Missionshus.
Sedan dess har mässan spritt sig till många olika platser i Sverige och även utomlands.
Våren 2015 sändes den som TV-gudstjänst från Frykeruds kyrka.
Säkert finns det ännu fler i vårt land som kan känna igen sig i mässan sånger och texter och det är väldigt roligt om Mässa för småfolk används av ännu fler.
Se gärna på en musikvideo från Himmeta.

Användning

Språket och valet av ord är enkla och vardagliga så att alla, stora som små, kyrkovana eller inte, ska kunna förstå och förhoppningsvis känna igen sig.
Mässan kan bli ett fint församlingsprojekt där många människor kan bidra på olika sätt. Kör och barnkör, dramatisering, dans, läsning, utsmyckning av kyrkan och baka nattvardsbröd skapar stor delaktighet i församlingen, något man kan enas kring.

Körhäftet innehåller mässans alla noter och arrangemang, förslag till gudstjänstordning och en CD-skiva med sångerna som stöd för kören under övningstiden. Sångerna finns också på Spotify att lyssna på. 
Pris per häfte 130:-
Om du vill beställa fler nothäften, lämnas rabatt:
10st eller fler 110:-/st.     
Enbart nothäfte: 100:-/st

Enbart CD 40 :-
Till beställning